Mahkeme iptal etti, köylüler kazandı

Meyra Madencilik, Yenişehir Kirazlıyayla mahallesindeki maden çalışmalarına ilk olarak 2013’te aldığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığı onayla birlikte başladı.

Zaman içerisinde kapasite artışına da onay alan şirketin 24.89 hektarlık alanda gerçekleştirmek istediği ‘Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı’ projesine de bakanlık tarafından 2019’da ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ kararı verildi.

Verilen onayın ardından şirket tarım arazileri ve ‘İznik Gölü Uzun Mesefa Koruma Bandı’ içerisinde kalan alana Mart 2020’de girdi. Pandemiyle birlikte yurttaşlar evlerine kapanmışken şirket alanda çalışmalara başladı.

Proje alanı ve çevresinde zeytin ağaçlarının bulunması, aynı zamanda da sulak topraklara sahip olan bölgede her türlü tarımın yapılması dolayısıyla köylüler projeye karşı çıktı. Geçen hafta Bursa Barosu Başkanlığı tarafından açılan davayla birlikte mahkeme projeye verilen “ÇED Olumlu” kararını iptal etti.

HUKUKA UYGUN DEĞİL

Bu kazanımın ardından konuya ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası’nın açtığı davada da karar açıklandı. Bursa 2. İdare Mahkemesi, alanın tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun bulunmasına ilişkin işlemi iptal etti.

Kararda, “Dava konusu taşınmazın kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu, davalı idare yanında müdahil şirket tarafından taşınmazda yapılması planlanan faaliyetinin tarımsal bütünlüğü bozacak nitelikte bir faaliyet olduğu, bu haliyle anılan proje kapsamında yapılması planlanan faaliyetin tarımsal bütünlüğü bozacak nitelikte olması nedeniyle tarım amacı dışında kullanılmasına izin verilmesinin hukuken olanaklı olmadığı anlaşılmıştır” denildi.

Hukuka uyarlılık bulmayan mahkeme istinaf yolunu açık bıraktı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir